Ośrodek Profilaktyki i Integrcji Społecznej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Punkt Konsultacyjny dla Ofiar przemocy w Rodzinie

Oferta punktu skierowana jest do ofiar przemocy w rodzinie. Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszajace prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest zazwyczaj słabsza, a sprawca silniejszy. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem. 

Najczęstszymi formami przemocy w rodzinie są:

 • przemoc fizyczna: bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie,etc.
 • przemoc psychiczna: wyśmiewanie, szydzenie, karanie przez odmowę uczuć, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi,etc.
 • przemoc ekonomiczna: zmuszanie do oddawania zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych
 • przemoc seksualna: wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, demonstrowanie zazdrości,etc.. 

Pierwszym krokiem do przerwania przemocy jest przełamanie izolacji i milczenia. Masz prawo do szacunku i godnego traktowania. Masz prawo czuć się bezpiecznie w swoim domu. 

W Punkcie Konsultacyjnym znajdziesz:

 • konsultacje terapeuty
 • pomoc w wychodzeniu z sytuacji przemocy
 • pomoc pedagoga
 • porady prawne
 • porady psychologiczne 

Do prawnika i psychologa kieruje konsultant z Punktu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

Zapraszamy

Ośrodek koordynuje Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2012-2013 w Pabianicach w gminie miejskiej Pabianice.

ZAPRASZAMY do korzystania z bezłpatnych konsultacji prawnika dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (środy 16.00 -20.00) oraz z konsulatcji prawnika dla Ofiar Przestępstw (poniedziałki 15.30-18.30)