Ośrodek Profilaktyki i Integrcji Społecznej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Konwent KiS - CiS

Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej

W dniach 15-16 października 2012 r. odbył się II Zjazd Konwentu CIS/KIS w Białobrzegach k/Legionowa. 


Gośćmi specjalnymi byli:

 • Pani dr Joanna Staręga - Piasek, Zastępca Dyrektora  Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, 
 • Pani Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPIPS, 
 • Pani Aneta Kowalska, Departament Pomocy i Integracji Społecznej Pani Renata Rojek, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, 
 • Pani Monika Kocimska-Warczak, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego, 
 • Pan Krzysztof Michałkiewicz, Przewodniczący Stałej Podkomisji Sejmowej ds. Pomocy Społecznej, 
 • Pan dr  Miroslaw Grewiński,  Prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, 
 • Pan Cezary Miżejewski,  ekspert ds. ekonomii społecznej, członek Rady Pożytku Publicznego, 
 • Pan dr Tomasz Mika, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi z Puszczykowa.    


II Zjazd Konwentu CIS/KIS dokonał podsumowania działalności w kadencji 2011/2012, przyjął 
i aprobował sprawozdanie Rady Programowej oraz przedłużył Radzie Programowej mandat zaufania na kadencję 2012/2013.  Członkowie Konwentu CIS / KIS podjęli decyzję o utworzeniu 3 zespołów roboczych do spraw: legislacji, promocji i komunikacji oraz perspektywy programowej 2014-2020. 

http://irss.pl/2011/10/konwent-centrow-i-klubow-integracji-spolecznej/