Ośrodek Profilaktyki i Integrcji Społecznej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

TRATWA

Twórczość
Rozwój
Aktywność
Tradycje
Wspólnota
Asertywność


1. Dzieci uczestniczące w programie socjoterapeutycznym TRATWA otrzymują pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz socjalną w zależności od indywidualnych potrzeb i zdiagnozowanych problemów. Pomoc realizowana jest w trzech wymiarach:

 • terapeutycznym – praca nad emocjami;
 • rozwojowym – nabywanie umiejętności psychologicznych;
 • edukacyjnym – zdobycie określonej wiedzy. 

2. Program zakłada zintegrowaną pomoc dziecku i rodzinie we współpracy z różnymi służbami i instytucjami (oświatowymi, prawnymi, medycznymi, socjalnymi, psychologicznymi) 
3. Program przewiduje udział w grupowych zajęciach socjoterapeutycznych raz w tygodniu oraz pracę indywidualną z dzieckiem w zależności od potrzeb. 
4. W ramach programu organizujemy imprezy o charakterze integracyjnym dla wszystkich dzieci uczestniczących w zajęciach. Wszelkie imprezy organizowane są we współpracy ze sponsorami, za co serdecznie dziękujemy!!! 
5. Uczestnicy programu podzieleni są na grupy wiekowe i biorą udział w zajęciach, w terminach ustalonych dla poszczególnych grup: 

 • Grupa Młodsza
 • Grupa Starsza
 • Grupa Gimnazjalistów
 • Warsztaty dla Rodziców
 • Warsztaty dla Rodziców i Dzieci 
 • Wszelkie zajęcia organizowane w ramach programu są bezpłatne