Ośrodek Profilaktyki i Integrcji Społecznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Program Antynikotynowy

Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazały, że poradnictwo antynikotynowe jest najtańszym i jednocześnie najskuteczniejszym sposobem zapobiegania chorobom. Oferta ta jest skierowana zarówno do osób niepełnoletnich jak i dorosłych, eksperymentujących z paleniem papierosów lub uzależnionych od nikotyny. Program zakłada cykl spotkań mających za zadanie uświadomić uczestnikom ich własne przyczyny palenia papierosów, przekazać rzetelną wiedzę odnośnie negatywnych skutków, pomóc zaplanować indywidualny program rzucenia palenia oraz wyposażyć w umiejętności niezbędne do utrzymania abstynencji. Oferujemy też możliwość korzystania z indywidualnych spotkań wspierających abstynencję. 

Struktura pracy w programie: 

  • Wstępna diagnoza problemowa (określenie zaawansowania uzależnienia),
  • Konsultacje indywidualne (spotkania wspierające i motywujące do podjęcia próby rzucenia palenia),
  • Grupa edukacji antynikotynowej bądź konsultacje w trybie indywidualnym (cykl spotkań edukacyjno – korekcyjnych podczas którego chory ma możliwość uzyskać rzetelną wiedze na temat uzależnienia od nikotyny oraz zaplanować własny tok rzucania palenia).