Ośrodek Profilaktyki i Integrcji Społecznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Kuźnia Pod Lwem

Kuźnie Pod Lwem to projekt profilaktyki środowiskowej skierowany do dzieci i młodzieży którego głównym celem jest budowanie młodego społeczeństwa informacyjnego, kształtującego wiedzę i umiejętności w obszarze środowiska internetowego. 

Równoległe cele to: 

  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży,
  • wyrównywanie szans edukacyjnych oraz propagowanie działania w systemach informatycznych IT. 

Artykuł do pobrania: