Ośrodek Profilaktyki i Integrcji Społecznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Punkt Konsultacyjny do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Oferta punktu skierowana jest dla osób pijących szkodliwie i nadużywających alkoholu, oraz ich bliskich jak również do osób, które potrzebuja porady w utrzymaniu abstynencji. 

Punkt zajmuje się:

  • konsultacją osób z problemem alkoholowym i ich rodzin
  • motywowaniem osób z problemem alkoholowym do leczenia i utrzymywania abstynencji
  • informowaniem o placówkach leczenia uzależnień 

W punkcie działa:

  • Grupa Edukacyjna dla Osób Pijących Szkodliwie i Nadużywających Alkoholu
  • Grupa Psychoedukacyjna dla Osób Pijących Szkodliwie i Uzależnionych Od Alkoholu
  • Grupa Psychoedukacyjna dla Osób Uzależnionych od Alkoholu, które ukończyły podstawowy program terapeutyczny w placówkach leczenia uzależnień 

Program diagnostyczno – edukacyjny skierowany do klientów klubu integracji społecznej 

Program skierowany jest do osób używających alkoholu w sposób szkodliwy lub ryzykowny. Celem programu jest praca nad redukcją szkód wynikających z destrukcyjnego wpływu picia alkoholu szczególnie w aspekcie zawodowym i zdrowotnym. Nabycie konstruktywnych umiejętności pomocnych w utrzymaniu abstynencji. Tworzenie sieci wsparcia oraz opracowanie planu zmiany w aspekcie zawodowym i osobistym 

Program „Trzeźwy Kierowca” 

Program ma na celu zmniejszenie skali problemu prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu w naszym mieście. Zakłada cykl spotkań, których celem jest uświadomienie zagrożeń wynikających z prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Oferuje pomoc kierowcom, którzy nadużywają alkoholu.