Ośrodek Profilaktyki i Integrcji Społecznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Spotkanie pedagogów

09.10.2015r. Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej we współpracy z:
-Komendą Powiatową Policji w Pabianicach
-Strażą Miejską w Pabianicach 
-Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną
przeprowadził spotkanie z pedagogami pabianickich szkół poświęcone omówieniu współpracy oraz harmonogramu zajęć profilaktycznych na rok 2015/2016.
Podczas spotkania pedagodzy otrzymali materiały edukacyjne Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej oraz ulotki, plakaty, scenariusze zajęć w ramach kampanii "Narkotyki- To mnie nie kręci".
Wszystkim dziękujemy za przybycie.


 

Szkolenie

Przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych wzięli udział w dwuetapowym szkoleniu „Interdyscyplinarna formuła pracy w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – wzmocnienie kompetencji zawodowych członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych województwa łódzkiego” (28-30.09.2015 r. I etap; 08-09.12.2015 r. II etap) realizowanym w związku z projektem pn. „Wzmacnianie kompetencji zespołów interdyscyplinarnych województwa łódzkiego w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

W ramach szkolenia odbyły się wykłady, warsztaty oraz superwizja dla członków Zespołu oraz Grup Roboczych, którą poprowadziła p. Renata Durda ze Stowarzyszenia Niebieska Linia.

Na stronie http://www.rcpslodz.pl/admin/zdjecia/file/2015/2015-12-28-BanerDU/Wyniki%20ewaluacji%20szkolenia%20MPiPS.pdf dostępna jest ewaluacja powyższego szkolenia. 

 

16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć

Od 25 listopada do 10 grudnia  trwa międzynarodowa kampania  „16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć”.

Umiejscowienie Kampanii pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet) i 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka), służy podkreśleniu, faktu że przemoc ze względu na płeć stanowi naruszenie międzynarodowych praw człowieka.

 

Więcej…
 

Uroczysta Gala Wolontariatu

Bardzo miło nam poinformować Państwa o tym, że już po raz 10! wspólnie z Grupą Wolontarystyczną "AGRAFKA" zorganizowaliśmy JUBILEUSZOWE, 10 OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA WOLONTARIUSZA W PABIANICACH. Uroczyste podsumowanie tegorocznej oraz 10-letniej pracy aktywistów i społeczników z naszego miasta, odbyło się podczas Gali 3. grudnia 2015r w Willi Impresja w Pabianicach.

Więcej…
 

Warsztaty w ramach 10 Obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

W ramach 10 Obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza odbyło się kilka działań na rzecz integracji środowiska wolontaryjnego, promocji zdrowia oraz takich które miały na celu poszerzenie umiejętności oraz wiedzy koordynatorów wolontariatu i samych wolontariuszy. Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej był głównym współorganizatorem warsztatów, które zostały zorganizowane od 9.11 do 25.11.

Więcej…
 


Strona 4 z 16